بایگانی برچسب: باسننس

همکاری پروژه TON و تلگرام

همکاری پروژه TON و تلگرام

همکاری پروژه TON و تلگرام همکاری پروژه TON و تلگرام ، به گزارش ریبیز ، بنیاد TON خبر از عضویت اندرو روگوزوف بعنوان یکی از اعضای موسس پروژه داد و او بر تلاش های محصول در پروژه های بلاکچینی نظارت خواهد کرد و این پروژه در ابتدا توسط برادران دوروف در سال ۲۰۱۸ راه اندازی شد. بنیاد تن […]